Zasiłki z ubezpieczenia społecznego po zmianach w 2023 roku

19.99 

(19.04 zł netto)

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 19.99 .

Książka omawia aktualne przepisy dotyczące zasiłków macierzyńskich w Polsce po zmianach w przepisach z 2023 roku. Publikacja zawiera informacje o tym, komu przysługuje zasiłek macierzyński, a także o wysokości zasiłku macierzyńskiego, wymiarze zasiłku macierzyńskiego, pobieraniu zasiłku macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie ojcowskim i urlopie opiekuńczym. W książce znaleźć można również przypadki sytuacji, kiedy zasiłek macierzyński nie przysługuje, oraz jaki wpływ urlop opiekuńczy ma na inne świadczenia. Z publikacji dowiedzieć można się również, w jaki sposób wyliczyć okres urlopu macierzyńskiego, czy zasiłek macierzyński otrzyma także opiekun lub rodzic adopcyjny dziecka.

Opis

„Zasiłki z ubezpieczenia społecznego po zmianach w 2023 roku” to kompleksowy przewodnik dla rodziców i pracodawców w kontekście najnowszych zmian w prawie pracy.

Ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641; dalej: ustawa nowelizująca Kodeks pracy, nowelizacja) wprowadzono zmiany w zakresie urlopów i zasiłków macierzyńskich związanych z rodzicielstwem, które obowiązują od 26 kwietnia 2023 r. Ponieważ zasiłek macierzyński przysługuje za okresy udzielonych urlopów: macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego, każda zmiana w wymiarze tych urlopów powoduje automatycznie zmiany w okresach wypłaty zasiłku macierzyńskiego. Odrębne są natomiast zmiany wprowadzone równolegle w zakresie zasiłku macierzyńskiego dotyczące jego wysokości. Niniejsze opracowanie w sposób kompleksowy omawia zasady dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego i jego wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian oraz biorąc pod uwagę ich stosowanie w tzw. okresie przejściowym.

Z e-booka dowiedzieć można się między innymi:

  • Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Na jakich zasadach przysługuje zasiłek macierzyński? Od czego uzależniony jest okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego?
  • Czy zasiłek macierzyński przysługuje również ubezpieczonym, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i lub zdecydowali o jego adopcji? W jaki sposób wiek dziecka przyjętego na wychowanie ogranicza okres korzystania z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego?
  • Jak zmiany z 26 kwietnia 2023 roku wpłynęły na przepisy o dotyczące zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego?
  • Komu przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego?
  • Czy zasady w zakresie prawa do zasiłku macierzyńskiego, który przysługuje ubezpieczonym rodzicom dziecka, uległy zmianom? Od czego uzależniony jest okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego uprawnionym innym niż matka?
  • Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński – czy pracownicy, która urodzi w trakcie korzystania przez nią z urlopu wychowawczego na starsze dziecko przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego?
  • Ile wynosi miesięcznie świadczenie rodzicielskie? Czy do ubezpieczonych pobierających świadczenie za okres urlopu ojcowskiego oraz do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego stosuje się podwyższenia zasiłku macierzyńskiego?
  • Czy można zrezygnować z pobierania zasiłku macierzyńskiego? Czy możliwe jest przerwanie urlopu macierzyńskiego?
  • Czym jest tzw. Długi wniosek o zasiłek macierzyński?

Autor: Renata Tonder
Stan prawny: 10 maja 2023
ISBN: 978-83-966814-7-8
Ilość stron: 35