Urlop rodzicielski po zmianach w 2023 roku

29.99 

(28.56 zł netto)

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 29.99 .

Celem nowych przepisów jest promowanie i ułatwienie pracownicom-matkom i opiekunkom powrotu na rynek pracy po okresie urlopu rodzicielskiego. Można bowiem przypuszczać, że zrobią to chętniej, wiedząc, że dziecko może być jeszcze przez 9 tygodni urlopu rodzicielskiego pod opieką swojego ojca. Najnowsza książka wydawnictwa HR-Ebook, „Urlop rodzicielski po zmianach” stanowi wprowadzenie do najnowszych zmian w prawie pracy, które określają warunki ubiegania się i składania wniosków o urlopy rodzicielskie i macierzyńskie.

Opis

Zmiany w zakresie prawa do urlopu rodzicielskiego, jego wymiaru oraz zasad korzystania z urlopu rodzicielskiego wprowadziła od dnia 26 kwietnia 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 641; dalej: ustawa nowelizująca Kodeks pracy). Niniejsza książka opisuje kwestie związane z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim. Powyższe zmiany są wynikiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12 lipca 2019 r., s. 79; dalej: dyrektywa ws. uprawnień rodzicielskich).

Publikacja zawiera wzór o wniosku o urlop rodzicielski i wniosku o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.

Z e-booka dowiedzieć można się między innymi:

  • Prawo do urlopu rodzicielskiego po wdrożeniu unijnej dyrektywy – co zmieniła dyrektywa Work-Life Balance?
  • Do ilu tygodni urlopu rodzicielskiego, macierzyńskiego czy ojcowskiego, ma prawo pracownik? Jak ustalić wymiar urlopu rodzicielskiego dla jednego pracownika-rodzica, a jak dla rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie „Za życiem”?
  • Czy rodzice dziecka mogą zrezygnować z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Czy zachowują prawo do pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego?
  • Jak wyglądać będą zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego w okresie przejściowym?
  • Obowiązek zwrócenia pracownikowi wniosku o urlop rodzicielski – jak wygląda sytuacja pracowników, którzy wniosek o wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części złożyli przed dniem 26 kwietnia 2023 roku?
  • Czy złożenie wniosku o urlop rodzicielski jest powiązane z wysokością zasiłku macierzyńskiego jaki będzie przysługiwał pracownikom-rodzicom za ten urlop?
  • Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego?
  • Ile tygodni urlopu rodzicielskiego wykorzystać może pracownik w razie urodzenia się bliźniąt lub większej liczby dzieci przy jednym porodzie?
  • W jaki sposób złożyć wniosek o urlop rodzicielski?
  • Czy pracownik, któremu przysługuje urlop rodzicielski będzie musiał złożyć wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego?

Autorzy: Monika Frączek
Stan prawny: 25 maja 2023
ISBN: 978-83-966814-9-2
Ilość stron: 57