Rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami po zmianach w Kodeksie Pracy

19.99 

(19.04 zł netto)

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 19.99 .

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Kluczowe zmiany to nałożony na pracodawcę obowiązek podania uzasadnionej przyczyny przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony, zakaz przygotowywania się do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, oraz konieczność konsultacji z zakładową organizacją związkową w przypadkach, gdy pracownik jest chroniony prawami związkowymi. Książkę polecamy każdemu, kto chciałby zapoznać się ze zmianami w kodeksie pracy, w tym zmianami związanymi z wypowiedzeniem umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i innych.

Opis

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. wprowadziła szereg istotnych zmian dotyczących rozwiązywania umów o pracę z pracownikami. Kluczowe zmiany to nałożony na pracodawcę obowiązek podania uzasadnionej przyczyny przy wypowiadaniu umowy o pracę na czas określony, zakaz przygotowywania się do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, oraz konieczność konsultacji z zakładową organizacją związkową w przypadkach, gdy pracownik jest chroniony prawami związkowymi.

Książkę polecamy każdemu, kto chciałby zapoznać się ze zmianami w kodeksie pracy, w tym zmianami związanymi z wypowiedzeniem umowy o pracę, rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę, rozwiązaniem umowy o pracę za porozumieniem stron i innych.

Opracowanie skupia się na przedstawieniu tych zmian w sposób zrozumiały, korzystając z przykładów. W pierwszej części omówiono nowe instytucje związane z ustaniem zatrudnienia, takie jak zakaz pewnych działań pracodawcy mających skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę. Następnie przedstawiono zasady zwalniania pracowników na umowę na okres próbny oraz nowe zasady wypowiadania umów na czas określony. W tej części uwzględniono też wymogi dotyczące poprawnego uzasadnienia przyczyn wypowiedzenia. Część czwarta dotyczy zakazu zwalniania pracownic w ciąży i podczas korzystania z uprawnień rodzicielskich oraz zasad powrotu do pracy po zakończonym urlopie rodzicielskim czy opiekuńczym.

Z e-booka dowiedzieć można się między innymi:

  • W jakich przypadkach nastąpić może rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego?
  • Czy pracodawca może odmówić, gdy pracownik złoży prośbę o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Czy w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron należy podać przyczynę rozwiązania umowy?
  • Jak wygląda tryb rozwiązania umowy o pracę w świetle obowiązujących przepisów? Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę?
  • Jak w świetle nowych przepisów przebiega wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika? Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę przez pracownika?
  • Jak wygląda procedura rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli pracownik zatrudniony był na czas określony? Czy przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem pracownikowi zatrudnionemu na czas określony należy podać przyczynę wypowiedzenia umowy?

 

Autor: Monika Frączek i Michał Szypniewski
Stan prawny: 26 kwietnia 2023
ISBN: 978-83-966814-8-5
Ilość stron: 41