Informacja o warunkach zatrudnienia dla pracowników administracji publicznej

29.99 

(28.56 zł netto)

Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni: 29.99 .

Niniejszy e-book opisuje zasady informowania pracowników o warunkach zatrudnienia po zmianach wprowadzonych od dnia 26 kwietnia 2023 r. do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Opis

Niniejszy e-book opisuje zasady informowania pracowników o warunkach zatrudnienia po zmianach wprowadzonych od dnia 26 kwietnia 2023 r. do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.; dalej: k. p.) na mocy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641, dalej: ustawa nowelizująca Kodeks pracy). Powyższa zmiana jest wynikiem wdrożenia z opóźnieniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.7.2019 r., s. 105; dalej: dyrektywa)

Autorzy: Monika Frączek i Łukasz Prasołek
Stan prawny: 26 kwietnia 2023
ISBN: 978-83-966814-4-7
Ilość stron: 68