Kontrola merytoryczna

Kontrola merytoryczna polega na zbadaniu, czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości oraz czy są zgodne z aktualnymi przepisami w zakresie obowiązującego prawa.

Masz wątpliwości, w jaki sposób informować o warunkach zatrudnienia? Na co zwrócić uwagę, gdy rozlicza się czas pracy? Jakie przepisy dotyczą kierowców, a jakie rodziców i opiekunów? A może potrzebujesz pomocy przy stworzeniu regulaminu pracy zdalnej? Nasze publikacje stanowią nieocenioną pomoc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Ułatwiają poruszanie się po meandrach przepisów prawa pracy, dostarczając solidną dawkę wiedzy.

MONIKA FRĄCZEK

Specjalistka z zakresu prawa pracy, autorka opracowań dla pracowników kadr i działów personalnych

Prawniczka, specjalistka prawa pracy, przez ponad 16 lat główna specjalistka w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Współwłaścicielka Most Wanted! Sp. z o. o., jednej z najprężniej działających firm z zakresu doradztwa personalnego w Polsce. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych tego Uniwersytetu.

Konsultantka i doświadczona wykładowczyni, współpracuje wydawnictwami, kancelariami prawniczymi i firmami szkoleniowymi w kwestiach dotyczących praktycznych zagadnień prawa pracy, w szczególności z zakresu czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uprawnień rodzicielskich oraz innych aktualnych zagadnień.

Autorka i współautorka artykułów i poradników z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Spod jej pióra wyszły książki takie jak Jak zatrudniać pracowników tymczasowych po zmianach od 1 czerwca 2017 r (INFOR, rok wydania 2017), Jak zapisać w świadectwie pracy „informacje rodzicielskie” – w różnych sytuacjach (Wiedza i Praktyka, 2017) czy Kary porządkowe na produkcji (Wiedza i Praktyka, 2013).

ŁUKASZ PRASOŁEK

Ekspert z zakresu rozliczania czasu pracy, pracy zdalnej i kodeksu pracy

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH. W latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Problematyka czasu pracy to jego specjalność. Jest autorem wielu książek, takich jak Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów (INFOR, 2011) Dokumentacja czasu pracy (Wyd. C.H. BECK, 3 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK. Od 15 lat prowadzi szkolenia dla specjalistów z zakresu kadr i płac z obszarów czasu pracy, wynagrodzeń, dokumentacji pracowniczej oraz różnych zagadnień kadrowych w ujęciu orzeczniczym.

Od 2016 r. prowadzi firmę doradczą Nowoczesne Kadry, zaś od maja 2016 r. jest wspólnikiem w spółce Praktyczne Szkolenia Prasołek & Sawicki sp.j., specjalizującej się w szkoleniach z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatków oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazety Prawnej, oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych. Łukasz Prasołek jest stałym współpracownikiem C.H. Beck i wielu wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac.

Adres

Ulica Grzybowska 2/34
00-131 Warszawa
województwo mazowieckie
NIP: 5252919248

Obserwuj nas

E-mail

ksiegarnia@hrebook.pl

Telefon

789 265 188

Copyright © 2024 hrebook.pl